ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์
และหน้า Biore Thailand Facebook Fanpage วันที่ 21 มีนาคม 2562 ค่ะ