กติกาและของรางวัล

วิธีการร่วมสนุก

 1. ร่วมเล่นกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ ที่ www.BioreThailand.com/campaign/biore-cleansingwater-makeupfoam-acnecare-62
 2. ร่วมตอบแบบสอบถามกับ Biore Acne Care พร้อมบอกเราว่าเหตุใดที่คุณอยากให้ Biore Acne Care ช่วยคลีนเมคอัพหมดจดลดสิวอุดตัน
 3. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบ และโดนใจคณะกรรมการ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ – 7 มีนาคม 2562 (เวลา 23.59 น.)

เงื่อนไขการร่วมสนุก

 1. ของรางวัลคือผลิตภัณฑ์ Biore Cleansing Water Acne Care ขนาด 90 มล. 1 รางวัล/ผู้โชคดี จำนวนทั้งสิ้น 200 รางวัล และ Biore Speedy Micellar Acne ขนาด 40 มล. 1 รางวัล/ผู้โชคดี จำนวนทั้งสิ้น 200 รางวัล ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับของรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น (โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง)
 2. คณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล จากการตอบคำถามและการทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. รายชื่อผู้โชคดีจะถูกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกิจกรรม www.BioreThailand.com/campaign/biore-cleansingwater-makeupfoam-acnecare-62 และใน Biore Thailand Facebook Fanpage ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องรายงานตัวภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยของรางวัลจะถูกจัดส่งในรูปแบบของพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน ผ่านระบบการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย ตามข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลได้ระบุไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. หากทางบริษัทฯ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ครบตามที่ระบุ หรือมีเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรรม ทางบริษัทฯสามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัลของบุคคลนั้นทันที
 5. ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ ที่ร่วมกิจกรรม จะต้องมีตัวตนจริงตามบัตรประชาชน ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในขณะประกาศชื่อผู้รับรางวัลเท่านั้น
 6. พนักงานในเครือบริษัท คาโอ (ประเทศไทย) และ พนักงานของบริษัทที่ดูแลสื่อโฆษณาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลได้
 7. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของกิจกรรม
 8. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง รวมถึงหากมีการตีกลับของพัสดุของรางวัล โดยเหตุเนื่องจากไม่มีผู้รับ ไม่มีที่อยู่ตามจ่าหน้า ฯลฯ และหากทางทางผู้ได้รับรางวัลยังประสงค์จะรับของรางวัล จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้ข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมแก่บริษัท คาโอ (ประเทศไทย) และยินดีรับข่าวสารจากทางบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
 11. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Biore Thailand Facebook Fanpage และ หน้าประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องส่งชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาที่กล่องข้อความ (Inbox) ทาง Biore Thailand Facebook Fanpage ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562 (เวลา 17.00 น.) หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ระบุ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 13. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว